Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona to rodzaj rozliczeń księgowych, które mogą być prowadzone przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne. Jednak przychody tych podmiotów ze sprzedaży towarów, produktów czy operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie mogą przekraczać 1200 tysięcy euro. Po przekroczeniu tego progu muszą być już prowadzone księgi handlowe, czyli pełna księgowość.

 

Istnieje kilka dostępnych form księgowości uproszczonej:

ryczałt ewidencjonowany – podmiot płaci stałą stawkę podatku od całego przychodu; jest ona niższa niż w przypadku skali podatkowej, ale nie można odliczyć od niej żadnych kosztów;
karta podatkowa – można ją wybrać tylko w przypadku niektórych form działalności gospodarczej; w tym przypadku stawka płaconego podatku obliczana jest na podstawie liczby ludności zamieszkującej daną miejscowość;
księga przychodów i rozchodów – jest to forma najczęściej wybierana przez przedsiębiorców, w tym szczególnie prowadzących działalność jednoosobową; podatek w tym przypadku płacony jest od osiągniętych zysków, a podatnik może rozliczać się zgodnie ze skalą podatkową lub w formie podatku liniowego.

 

Zalety księgowości uproszczonej to przede wszystkim jej niska kosztowość i łatwość prowadzenia. Jednak jest ona dostępna tylko dla niektórych podmiotów gospodarczych (szczególnie dla tych o mniejszych dochodach) i jej samodzielne prowadzenie wymaga znajomości aktualnych rozstrzygnięć prawnych. Dlatego wybór tego sposobu rozliczenia powinien odbywać się po rozważeniu wszystkich za i przeciw.