Czym jest podatek VAT?

VAT to inaczej podatek od wartości dodanej, który pobiera się na każdym kolejnym etapie obrotu towarami albo usługami. Zaliczany jest do podatków pośrednich, ponieważ nie płacimy go bezpośrednio w urzędzie skarbowym, ale zostaje wliczony w cenę nabywanego dobra albo usługi. VAT stanowi jedno z głównych źródeł dochodu państwa , a w Polsce został wprowadzony w 1993 roku.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają takie czynności jak:
– odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług na obszarze kraju,
– eksportowanie oraz importowanie towarów,
– wewnątrzwspólnotowe kupowanie (lub dostawa) towarów na terytorium kraju.

Do podatników VAT-u należą osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, a także osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Podatku tego nie płacą organy administracji publicznej oraz urzędy administracji publicznej w zakresie zadań, dla realizowania których je powołano.
Płatnicy VAT w pewnych wypadkach mogą dokonywać odliczeń tego podatku. Aby jednak mieć pewność, że odliczenia zostaną wykonane prawidłowo, warto skorzystać z pomocy sprawdzonego biura rachunkowego.

Polecamy usługi biura księgowego A’Vista z Wrocławia, które zajmuje się m.in. kompleksową obsługą firm, doradztwem rachunkowym oraz pomocą w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.