Czym są Organizacje Pożytku Publicznego, którym przekazujemy 1% podatku?

Zbliża się czas dokonywania rocznych rozliczeń podatkowych. Przy tej okazji możemy 1 procent naszego podatku przekazać wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Dla pojedynczej osoby kwota ta zwykle nie wydaje się istotna, ale w skali całego kraju, gdy swoje dochody rozliczają miliony osób, są to wysokie sumy, które mają znaczący wpływ na budżet danej organizacji.

Dlatego warto świadomie wybrać, komu chcemy pomóc. Jeśli nie wskażemy żadnej organizacji, pieniądze te trafią do Skarbu Państwa, który sam zajmie się ich rozdysponowaniem.

Status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) może uzyskać organizacja pozarządowa albo spółka kapitałowa, która została powołana w celach niewiążących się z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli przez co najmniej dwa lata prowadzi działalność w obszarach tzw. pożytku publicznego, które określa odpowiednia ustawa. Dodatkowo tego typu organizacja spełnia również inne warunki wiążące się m.in. z jawnością działania czy obowiązkiem sprawozdawczości, dzięki czemu osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się, na co zostały przeznaczone pieniądze przekazane przez darczyńców.

Pełny wykaz Organizacji Pożytku Publicznego dostępny jest na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji, wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek, który znajduje się na końcu każdego zeznania podatkowego. Należy w odpowiednich polach wpisać numer KRS konkretnej OPP oraz obliczoną kwotę 1% należnego podatku. Przekazania środków na rzecz wybranej OPP dokona nasz urząd skarbowy.